Leczenie ran chronicznych

Raną nazywamy przerwanie ciągłości tkanek pod wpływem urazu (mechanicznego, fizycznego lub chemicznego). Rany dzielimy na otwarte:

  • powstają w wyniku przerwania tkanki skórnej, uszkodzenia nerwów, tkanki mięśniowej, kostnej oraz układu krwionośnego
  • rany zamknięte, które charakteryzują się uszkodzeniem tkanki mięśniowej, kostnej lub układu krwiotwórczego, nerwowego bez uszkodzenia struktury skórnej.

Gojenie jest procesem przywracania ciągłości tkanek przerwanych w wyniku urazu, bądź ingerencji chirurgicznej. Większość uszkodzonych tkanek odbudowuje się na drodze zrastania ubytku przez unaczynioną tkankę łączną.

W gabinecie podologicznym najczęściej spotykamy się z raną typu:

  • hipergranulacja („dzikie mięso“) będącą następstwem długotrwałego stanu zapalnego towarzyszącemu wrastaniu paznokcia. Rany tego typu nie sprawiają zwykle większych kłopotów, a po usunięciu wrastającego elementu i dobraniu odpowiedniego do stanu rany środka farmakologicznego, poprawa widoczna jest jeszcze w trakcie zabiegu podologicznego, najpóźniej jednak po kilku dniach.
  • rany chroniczne – powstałych w wyniku niedostatecznego ukrwienia, niedożywienia tkanek, cukrzycy i związanych z nią zaburzeń przemiany materii oraz stanów zapalnych. Zmiany te są najczęściej spotykane u osób starszych i obłożnie chorych.

Gojenie się ran zależne jest od wielu czynników tj.

  • rodzaj
  • lokalizacja
  • rozmiary rany
  • obecność ciał obcych
  • zaburzenia występujące na tle naczyniowym, nerwowym i epidermalnym, oraz zaburzenia wywołane nieprawidłowym leczeniem.

W przypadku ran zasadą działania podologa jest w pierwszej kolejności oczyszczenie i zabezpieczenie zmiany przed infekcją drobnoustrojami oraz dobranie odpowiedniego preparatu w celu zaleczenia rany. Istotny jest również rodzaj opatrunku jaki zostanie wykorzystany na opracowane wcześniej miejsce uszkodzenia. W praktyce zastosowanie znajdują materiały z opatrunkiem stosowane wraz z preparatem na ranę jak również opatrunki mające na celu zwiększenia przekrwienia a w konsekwencji przyśpieszenie gojenia.

W gabinecie podologicznym wykonuje się zabiegi z wykorzystaniem taśm mających na celu odprowadzenie zastojów limfatycznych, a także odciążenia miejsc nadmiernie narażonych na ucisk.

Zabiegi > Zabiegi > Leczenie ran chronicznych

Strona Główna